landskap-01.jpg

Trykt i Norge merket signaliserer at trykksaken er kortreist og produsert av en norsk grafisk bedrift som er medlem i Grafisk bransjeforening, Norsk industri og NHO.

 

Trykt_i_Norge_demologo.png

Om merket

«Trykt i Norge» er utviklet eksklusivt for medlemmer av Grafisk bransjeforening.

Ved å bruke «Trykt i Norge»-merket viser man kunder, ansatte og forbindelser at man kjøper kortreiste produkter og setter pris på godt norsk håndverk.

Man viser også samfunnsansvar ved å bidra til å opprettholde et levedyktig, aktivt næringsliv i lokalsamfunnet når man benytter lokale tjenester.

Det er mange fordeler med å benytte en norsk, lokal grafisk bedrift. Man oppnår en god dialog på eget språk, uten fare for misforståelser. Man opplever større fleksibilitet, god service og ikke minst mulighet til å følge hele prosessen hvis man ønsker det og med mulighet for kontroll og oppfølging.

«Trykt i Norge» betyr at

  • Trykksaken er kortreist

  • Merket viser at kunden benytter lokale leverandører – med den effekt det har for lokalsamfunnet.

  • Merket viser at trykksaken er av god kvalitet og at bedriften har benyttet sin kompetanse innen førtrykk, trykking og ferdiggjøring

Retningslinjer for bruk

Hver medlemsbedrift i Grafisk bransjeforening kan få tildelt hvert sitt unike 3-sifrede lisensnummer for bruk på merket. Lisensnummeret skal alltid oppgis sammen med merket. I retningslinjene er det demonstrert hvor lisensnummeret kan plasseres på trykksaken- og det er noen varianter av merket, med engelsk tekst og en liggende utgave.

logo-merking.jpg